JYLLANDSSTÆVNET

film og tilmeldinger skal afleveres til Jørgen senest den 30. september.

Filmkonkurrence for videoklubber vest for storebælt

JYLLANDSSTÆVNE 2019
BLIVER AFHOLDT AF Odense Video Klub
SØNDAG DEN 27. OKTOBER

REGLER FOR DELTAGELSE I JYLLANDSSTÆVNET
• Stævnet afholdes den sidste søndag i oktober.
• Stævnet er forbeholdt de sammensluttede klubbers medlemmer samt medlemmer af Sjællandsstævneklubberne som gæster.
• Kun amatørproduktioner lavet af klubmedlemmer kan deltage.
• Både enkeltmands-, gruppe- og klubproduktioner kan deltage.
• Et klubmedlem kan deltage med en film i hver kategori.
• En produktion kan kun deltage i Jyllandsstævnet èn gang.
• Max. Spilletid er 10 min.
• Film kan afleveres til Jyllandsstævnet på USBstik. Formatet er op til den, der afleverer; filmen skal bare kunne afspilles på en computer med VLCplayer i standardudgave.
• Hver klub kopierer ’sine’ film sammen på et USBstik eller en harddisk, som afleveres til den arrangerende klub. Den arrangerende klub foreviser filmene for dommerne, nummererer dem i den rækkefølge, de skal vises ved stævnet og kopierer dem sammen på de afleverede harddiske til klubberne.
• Film-Tilmeldingsskema udfyldes med filmtitel, producent, egen el. gruppe- produktion, filmformat, filtype (inden for det vedtagne), og spilletid.
• Filmene skal, sammen med tilmeldingsskemaerne og stævnegebyrer fremsendes samlet af klubberne og være den arrangerende klub i hænde senest 23 dage før den valgte stævnedato.
• Den arrangerende klub finder mindst 3 dommere. Dommerne må ikke være medlem af en Jyllandsstævneklub.
• Der uddeles 1., 2. og 3. præmie til de af dommerne valgte film samt vandrepokal til nr. 1. Dommerne kan derudover tildele en film diplom.
• Dommerne giver kommentarer til alle de deltagende film.
• Herudover gives en præmie til den film publikum på stævnedagen vælger som stævnets bedste.

Program
09.15 – 10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.00 – 10.05 Velkomst
10.05 – 11.15 Filmforevisning
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.30 Filmforevisning
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.15 Filmforevisning
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – ? Præmieoverrækkelse
Fastlæggelse af næste års stævne
Afslutning

Tilmelding og betaling
Pris for deltagelse er 125,- kr. pr. person. Hver klub udfærdiger tilmeldingsliste over egne deltagere.
Film til stævnet afleveres til egen klub, der samler filmene på en USB-nøgle. Startgebyr for hver film er 60 kr.
Tilmeldingsliste og USB-nøgle samt fortegnelse over filmproducere må være Poul Hansen, Stensgårdvænget 8, 5230 Odense M (e-mail: psps@webspeed.dk) i hænde senest fredag, den 4. oktober.
Betaling for deltagelse og startgebyr for film overføres samtidig til Odense Video Klubs bankkonto: Reg.nr. 6860 kontonummer 1166132.